Bağ-park heykəlləri ümumi arxitektura sahəsinin çox gözəl komponenti olaraq yaşıllıqla həmahənglik təşkil edir, Bağ evlərinin, parkların landaşftına xüsusi gözəllik verir.

Bizim şirkətimiz heykəllərin yaradılmasında böyük təcrübəyə malikdir. Biz heykəldə sifarişçinin istənilən arzularını təcəssüm edə biləcək peşəkar heykəltəraşları işə cəlb edirik. İncəsənətə qiymət verənlər büstlər, heykəlciklər, məşhur tarixi şəxsiyyətlərin obrazında fəvvarələr, şərq və antik mifologiyanın personajları və s. heykəlləri sifariş edə bilərlər. Sifariş edilən istənilən məmulat gözəl və keyfiyyətlə yerinə yetiriləcək və interyerə, landşafta müəyyən stil verəcək.

Belə bağ-park heykəlləri bağın kompozisiyasındamükəmməllik və "canlılığa" nail olmağa icazə verir. Orada siz heykəllərin görüntüsündən, yarpaqların xışıltısından, quşların oxumasından zövq alaraq bütün boş vaxtlarınızda istirahət etmək istəyəcəksiniz.