Landşaft dizaynı ilk növbədə ona görə önəmlidir ki, sizin bağ-park zonanız bitkilərin və infrastrukturun elementlərinin qarma-qarışıq yığınına çevrilməsin. "Yaşıl" zonada istirahət üçün müəyyən bir ab-hava yaradılmalıdır. Bunun üçün bizim şirkətimizin landşaft dizaynerləri bağın və parkın hər fraqmentini diqqətlə nəzərdən keçirdərək onu sifarişçinin arzularına uyğun olaraq yerləşdirir. Sahənin planlaşdırması və onun dekorativ tərtibatı, yerləşdirilmiş binaların memarlıq xüsusiyyətləriylə sıx bağlıdır.

Landşaft dizaynı üzrə mütəxəssislərimiz əvvəlcə ərazinin abadlaşdırılması layihəsinin eskizlərini və çizimlərını hazırlayır daha sonra sifarişçiyə istirahət zonasına, girişə, uşaq və idman meydaçalarına bölünmüş hazır layihəni təqdim edirlər.

Bağın üslubunu isə yalnız abadlaşdırma başa çatdıqdan sonra seçmək olar. Lazımi ləvazimatların və bitkilərin, eləcə də seçilmiş kiçik memarlıq formaları siyahısını tərtib olunur. Biz landşaft dizaynı üzrə böyük təcrübəyə malikik. İşimizdə "Bakı şəhərinin yaşıllaşdırılması və mühafizəsi"nin ciddi tərəfdarıyıq. Şirkətimiz layihələrin icrasını da təşkil edir.